Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz and Björn Rauchfuß, "Einleitung – Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur: Internationaler Workshop, 24.–27.10.2013, Berlin/ Wstęp – Ceramika osadowa kultury przeworskiej w młodszym okresieprzedrzymskim: międzynarodowa konferencja, 24.–27.10.2013, Berlin", in: Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz and Björn Rauchfuß (Eds.), Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kulturyprzeworskiej z młodszego okresuprzedrzymskiego, Berlin: Edition Topoi, 2017, 9–14

Published In

Michael Meyer, Piotr Łuczkiewicz and Björn Rauchfuß (Eds.), Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Przeworsk-Kultur / Ceramika osadowa kulturyprzeworskiej z młodszego okresuprzedrzymskiego, Berlin: Edition Topoi, 2017